Biologisch hoezo logisch

De laatste tijd is een toename van bedrijven die biologische thee verkopen. Als voorbeeld nemen we theebloemen. Dit is opvallend omdat theebloemen nog niet biologisch gecertificeerd verkrijgbaar zijn. Deze informatie hebben wij van diverse leveranciers uit China (als iemand het tegendeel kan bewijzen graag!). Na een leuke zoektocht op internet stuitten we inderdaad op een bedrijf die organisch gecertificeerde thee leek te verkopen, op verzoek stuurden ze zelfs een kopie van het certificaat op,  maar na contact met IMO, die het certificaat zou hebben uitgegeven, blijkt dit nagemaakt te zijn. Ook hebben we een voorbeeld van een Japans bedrijf waar sommige tuinen (of de boer) wel gecertificeerd zijn, maar het bedrijf zelf niet!

Elk bedrijf dat betrokken is bij het produceren, verwerken en handelen in biologische producten moet gecertificeerd zijn, dit geldt overal ter wereld. In Nederland is SKAL de enige instantie die dit verzorgt. Er zijn in Europees verband duidelijke regels opgesteld. Zo moet elk bedrijf de betrokken bedrijfsprocessen omschrijven en een registratie bijhouden om dit alles controleerbaar te maken. In Nederland wordt de controle uitgevoerd door SKAL. Als je vanuit landen buiten Europa wilt importeren gelden er nog strengere regels en moet je je aankopen vooraf melden. Tevens zijn er dan zijn allerlei procedures waaraan moet worden voldaan en welke natuurlijk ook door de douane gecontroleerd worden. Zaak dus om de producent èn de exporteur te controleren op certificering! Zelfs voor het verpakken van biologische thee moet je gecertificeerd zijn; je komt immers in aanraking met het product en je wilt natuurlijk in de eerste plaats voorkomen dat er vermenging/verontreiniging kan plaats vinden. De reden dat bedrijven biologische producten willen verkopen is onder andere omdat de term biologisch een aantoonbare meerwaarde aan een product geeft. Dus check of biologisch ook ècht biologisch is!